Funtimer

Projekt graficzny

2012
klient: projekt wewnętrzny

Dyrektor Artystyczny: Michał Michańczyk